Sarit Perkol internet pages
כתבו לפרקוליתון

פילוסוף ברשת

2-5-2005

אני יכול להרגיש שיש לי ממלכה

האם אהבתה של דמות בדויה יכולה להיות אמיתית? סבסטיאן, פילוסוף ודמות בדויה, משיב. ידע אישי חינם

התרגלנו לחלק את המחשבות שלנו לשני מחנות עיקריים – מחשבות על מה שקיים ומחשבות על מה שאינו קיים. בצד של הקיים מצויות העובדות, ובצד של הלא קיים מצויים השקרים, הטעויות והבדיה. בהתאם לכך, למדנו לחיות את המציאות, לגנות את השקרים, לתקן את הטעויות וליצור אמנות מהבדיה. ואני מנסה לערבב את התחומים. אני מחפש את המציאות גם בתוך דמויות בדויות.

גבר יוצר לעצמו דמות בדויה ברשת ומתאהב בדמות נשית בדויה ברשת. האם גם היחסים ביניהם בדויים? נשכח לרגע את הטענה הקלאסית, על פיה אין עשן בלי אש, לאמור שאין בדיה בלי בסיס של אמת. נניח שבני הזוג שלנו בדויים לחלוטין, כמו שהמלך ליר אינו שייקספיר. האם יתכן שבתור כאלה הם יכולים לנהל יחסים ריאליים? אני טוען שכן. הם עצמם בדויים, אבל לא היחסים. כיצד יתכן הדבר?לפני שנמשיך, יש להגדיר דמות בדויה. דמות בדויה היא דינאמיקה חשיבתית. אין לה גוף משלה, וגם לא מוח משלה. המוח שלה הוא המוח של האדם שבודה אותה. למרות זאת, היא אחרת ממנו. דמות בדויה היא דרך אחרת לחשוב על עצמי. זה קורה בכל פעם שאני מנסה לחשוב ולהרגיש שלא כמוני. אני יכול לנסות לחשוב ולהרגיש כמו דמות קיימת, למשל כמו אבא שלי, או כמו דמות שאינה קיימת, כמו המלך ליר. אני יכול לחשוב ולהרגיש שיש לי ממלכה, ארמון וצבא של אבירים.

ובכן, גם אם המלך ליר הוא לא אני, עדיין אני יכול להתרגש ממה שקורה לו. המלך ליר שלי יכול לגרום ללבי הריאלי לפעום מהר יותר, ולדמי הריאלי לזרום מהר יותר. ספר טוב מסוגל אף הוא לגרום לכך, אבל ספר הוא חפץ אמיתי. הוא באמת כתוב ואני באמת קורא אותו. דמות בדויה, לעומת זאת, איננה קיימת, איננה באמת אני, ועדיין אהובתה יכולה לרגש אותי, גם אם אני עצמי אינו מאוהב.

כך, אני יכול למצוא את עצמי כותב מכתבים אמיתיים של דמות בדויה, קורא מכתבים אמיתיים של דמות בדויה אחרת, ונעלב ונפגע כאשר הדמות הבדויה הנשית בוגדת בי עם דמות בדויה אחרת.

הגיגים קודמים: www.perkol.itgo.com/sebastian25-4-5.htm

סבסטיאן על רשף לוי: www.perkol.itgo.com/reshef-sebastian.htmכתובת ישירה לדף זה: www.perkol.itgo.com/sebastian2-5-5.htm

142