Sarit Perkol internet pages
כתבו לפרקוליתון

פילוסוף ברשת

20-6-2005

מבחן האבהות של הטבע

הגלולה אינה משחררת את הנשים מההתניות הנפשיות, אולי המולדות, של נאמנות. האינטרנט משלים את המלאכה. לא מאמינים? תציצו בבלוגים

באותו רגע שהטבע יצר את המיניות, הוא יצר גם את הנאמנות וגם את הבגידה. הנאמנות היא צורך טבעי להגן על הצאצאים ולטפח אותם, והבגידה היא תוצאה טבעית של הצורך להפרות ככל שניתן. הבגידה קשורה לתהליכי ההפריה, והנאמנות לתהליכים שבעקבותיה. בהתאם לכך, משום שגברים מחוברים פחות מנשים אל תהליכי ההולדה, נראה שגברים נוטים יותר לבגוד.הגלולה, במובן הזה, היא צעד חשוב לשחרור האשה מכבלי הנאמנות. היא מאפשרת תהליכי הפריה ללא הפריה. אבל, הגלולה אינה משחררת את הנשים מההתניות הנפשיות, אולי המולדות, של נאמנות. האינטרנט משלים את המלאכה. הוא מאפשר לנשים להיפטר, ככל שהן רוצות בכך, מהמטלות החברתיות של הנאמנות. הבלוגים, למשל, משקפים היטב את השינוי הזה. אני מרבה לקרוא בלוגים, ואני מתקשה למצוא הבדל כלשהו בין בוגדנותם של גברים ונשים. הבוגדנות עצמה אינה נחשבת כבר לבוגדנות.

הנישואים, בדילוג מהיר אל הפתרונות, הם ניסיון חברתי להתגבר על הבעיה. ניתן להגדיר נישואים כנאמנות בניכוי הבגידה. בפועל, הם לא פתרו כלום. לא עזרו החוקים למיניהם וגם לא העונשים הכבדים שהוטלו בתקופות ובחברות שונות על הבוגדים. אפילו עונש המוות התגמד לעומת הטבע הבוגדני של המיניות. כמוהו גם האהבה.

מחקרים רבים מלמדים שגם גברים ונשים אוהבים אינם מצליחים כולם להתנזר מפזילה אל יחסי מין מהצד. יש עובדות. מעקבים גנטיים אחרי ילדים מרגע לידתם ועד בכלל, מגלים שבסביבות 30 אחוז מהילדים אינם צאצאים של אבותיהם הרשומים. והנה, מתברר שגם הטבע, אולי דווקא הוא, מטריח עצמו למצוא פתרון.

צוות חוקרים ביקש מ-122 משתתפים למצוא דמיון בין תמונות של ילדים בגילים שונים לבין תמונות של הוריהם. הממצאים מעוררים מחשבה: כמחצית מהתשובות היו נכונות ביחס לאבות, בעוד שרובן המוחלט היה שגוי לגבי האמהות. מדוע? ייתכן שזו דרכו של הטבע להצמיד את האבות אל צאצאיהם. ככל שהצאצאים דומים יותר, כך האבות משוכנעים שהם הצאצאים שלהם, וכך עולה הסיכוי לשמור על שלמות המשפחה. הקשר עם האמהות, לעומת זאת, אינו נדרש לעדות כזו. הוא עובדתי מעצם הלידה.

מחקר אחר מגיע מכיוון שונה למסקנה דומה. הפעם נשאלו המשתתפים, נשים וגברים, את מי הם היו מוכנים לאמץ מבין התמונות של תינוקות שהוצגו בפניהם. הגברים בחרו בתמונות של תינוקות שדומים להם, בעוד שהנשים לא גילו עדיפות כזו. לא רק שהטבע דואג לדמיון הפיזי בין גברים לצאצאיהם, אלא גם הופך את הדמיון הזה להתניה נפשית.

השאלה שנותרה היא מה כוחו של הטבע בהשוואה לאינטרנט. עד כה, הטבע נכשל חלקית בכל החזיתות.

הגיגים קודמים: www.perkol.itgo.com/sebastian6-6-5.htm

כתובת ישירה לדף זה: www.perkol.itgo.com/sebastian20-6-5.htm

26